Agencia
Disseny web Andorra
Comerç Electrònic
Posicionament Web
Contacte
 
   SERVEI PROFESSIONAL D’ALTA, POSICIONAMENT I MÀRQUETING A CERCADORS

A Internet hi ha centenars de milions de pàgines web. La majoria tenen menys de 10 visites al dia, xifra que és molt baixa tenint en compte les possibilitats d’Internet.

Per a què serveix una pàgina web invisible?
Per a què serveix una pàgina web si no apareix als cercadors més importants d’Internet en molt bona posició utilitzant el nom dels seus productes o serveis? El fet de no aparèixer la converteix automàticament en
UNA PÀGINA INVISIBLE ja que ningú no podrà localitzar-la.
La Solució: Promocioni, amb èxit, les seves activitats professionals
El servei integral d’alta a cercadors de creavisió:
El nostre servei de promoció actualitzarà la pàgina web de la seva empresa per perquè pugui ser indexada en bona posició als cercadors internacionals més populars. Els seus productes podran ser localitzats directament pel seu nom genèric, lloc, etc. sense necessitat de fer referència, en el moment de la cerca, al nom de la seva empresa, la qual cosa augmentarà les expectatives comercials de forma espectacular. (Recordi que, en el moment de la cerca, l’usuari sap el que necessita però, en general, desconeix el nom de l’empresa que podria subministrar-li el producte cercat).

Posicionar la seva web l’ajudarà a incrementar el nombre de visites.
El posicionament web consisteix a facilitar una sèrie de dades i paraules clau als cercadors perquè la seva web sigui trobada abans que unes altres.
Els cercadors realitzen complexos sistemes d’indexació per catalogar i etiquetar les pàgines web. Perquè una web estigui ben posicionada cal recórrer a professionals.
Creavisió comença la seva tasca donant d’alta la seva pàgina web en els cercadors amb el major fl ux de visitants com Google, Yahoo... Verifi quem personalment que el cercador hagi agafat les dades correctament. Els nostres experts coneixen les particularitats de cada cercador per a aconseguir un bon posicionament.
Es molt important destacar que l’alta als principals buscadors es fa de forma manual pels nostres especialistes; ja que és l’única manera d’obtenir resultats de qualitat.
Creavisió li ofereix un posicionament web a través d’una sèrie de paraules clau que en defi neixen el contingut, perquè els cercadors la situïn en les primeres posicions.